Category Archives: Nezařazené

Vyhněte se rozvodové válce!

persons-731514_1920Rozvodové a rozchodové spory vždy dopadají na děti, počet vyostřených situací se přitom zvyšuje. Často se tak setkáváme s bráněním ve styku s dítětem jedním z rodičů, neplacením výživného a rodičovskými únosy dětí.  Read more »

Rodinné Mediaci je český stát hodně dlužen

egg-583163_640V České republice se ročně rozvádí přibližně 20 tisíc manželství s nezletilými dětmi; s rozvodem se tedy každoročně setkává asi 30 tisíc dětí. Základní principy mediace – zprostředkovaného vyjednávání a řešení sporů – jsou využitelné i při rozvodech a dalších soudních věcech péče o nezletilé děti. Read more »

Výhody mediace

father-551921Základem mediačního jednání je dodržování zásady nestrannosti mediátora, vyváženosti podílu obou účastníků mediace na mediačním jednání, neutrality mediátora vůči účastníkům mediace, jakož i jeho nezávislosti. Z tohoto důvodu nesmí mediátor řešit konflikty účastníků, s nimiž ho pojí například příbuzenský vztah, známost či právní zastoupení, pokud jde o mediátora advokáta. Read more »

Rodinná mediace

background-164695_640Pod pojmem rodinná mediace rozumíme schůzku členů rodiny, na které by se měli pokusit vyřešit mezi sebou různorodé problémy. Nejčasněji se u nás využívá v souvislosti s řešením sporů mezi rodiči v období před rozvodem, během něj a po něm. Read more »

Mediace – vývoj

father-413480

Slovo mediace vychází z latinského MEDIO, ARE – zprostředkovat – a  historicky ji lidstvo využívá od  nepaměti. Lidi v  konfliktu vždy nejprve neformálně usmiřovala autorita dané kultury např. farář a to dříve než se spor dostal před soud. V moderní době stále více a více ubývá přirozených autorit, proto tuto roli usmiřujícího zprostředkovatele převzal odborník-mediátor. Read more »

Mediace – obecně

argument-238529_640

Povědomí o mediaci u nás stále není moc rozšířené. Potenciální klienti většinou nevědí, co vlastně mediace je, jak by měla probíhat, co od ní očekávat atd. Na mediaci i mediátora pohlížejí s nedůvěrou. Cílem tohoto článku je tedy přispět k informovanosti ohledně mediace a osoby mediátora. Read more »

Konference MEDIACE 2015 – Reflexe a výzvy

father-713690Listopadové počasí přeje spíše indoorovým akcím. Jednou takovou je právě již III. ročník mezinárodní vědecké konference „MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy“, kterou ve dnech 20. – 21. 11. 2015 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s podporou partnerů konference. Read more »