Mediace

Co můžete od mediace očekávat?

Rodiče mohou díky mediaci vyřešit spory, s nimiž se setkávají při řešení neshod v pohledu na různé stránky jejich života – přístup k výchově dětí, zajištění péče a výživy dětí. Mediace může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí v budoucnu vypadat.

Mediace probíhá u mediačního stolu v neutrálním prostředí, jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny. Účastní se jí oba rodiče současně a je dobrovolná. Někdy je potřeba více setkání, než jsou vyřešeny všechny důležité věci.

Informace o mediaci:

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, mediátora. Cílem mediace je písemná nebo ústní dohoda o tom, co je pro účastníky mediace důležité.

Mediace je způsob, jak se dorozumět s tím, s kým jsme v konfliktu. Pomáhá při tom mediátor – nezávislý a neutrální profesionál ovládající komunikační dovednosti. Mediátor podporuje účastníky mediace ve hledání pro ně nejpřijatelnějšího a nejvhodnějšího řešení.

Výsledkem mediace je dohoda. Spory rodičů o výchovu a péči o děti se pomocí mediace dají řešit

Výhodou mediace v těchto případech je, že rodiče mají klid a čas společně probrat všechny otázky výchovy svých dětí. Společně za podpory mediátora hledají nejoptimálnější způsob, jak budou jejich vztahy mezi sebou a k dětem vypadat.

Mediátor zprostředkuje rodičům vzájemné dorozumívání a podporuje je v jednání tom, co do jednání přinesou.

Mediátor názory rodičů nehodnotí, neposuzuje ani jim nic nepodsouvá.

To k jakému výsledku při mediaci rodiče dojdou je jen na nich dvou.

Mediátor podporuje rodiče, jako jediné kompetentní odborníky, kteří nejlépe znají svou rodinnou situaci a jsou schopni posoudit další vývoj vzájemných vztahů a budoucnost svých dětí.

Mediace je vytvoření prostoru pro efektivní jednání.

Jak si vybrat profesionálního mediátora?

Spolehlivé mediátory najdou rodiče v Asociaci mediátorů České republiky, která mediaci podporuje, šíří a snaží se o její profesionalizaci www.amcr.cz .

Je dobré, aby si rodiče vybrali mediátora společně. Doporučujeme zeptat se na úroveň profesionální přípravy mediátora. Můžete si ověřit, zda absolvoval školení u akreditovaného vzdělavatele, případně zda složil akreditační zkoušku mediátora. Tyto informace si ověřte na základě předložených osvědčení či certifikátů.

Asociace se za vyškolené mediátory zaručit nemůže. Pouze vzdělání nezaručuje kvalitní výkon mediace. Důležitá je praxe a proto doporučujeme zájemcům o mediaci vybrat si mediátora ze seznamu akreditovaných mediátorů. Ti již mají praxi a zkušenosti.

Asociace mediátorů ČR. je již od r. 2002 držitelem akreditace udělované MŠMT, na jejímž základě vzdělává v oblasti mediace, řešení konfliktu a vyjednávání.

Vysvětlení pojmů:

Akreditovaný mediátor AMČR, o.s.

  • Pokud absolvent komplexního výcviku mediace složí akreditační zkoušku u AMČR, o.s., ve které prakticky prokázal své profesionální předpoklady pro výkon mediace, stává se držitelem „Certifikátu akreditovaného mediátora“.
  • Pokud je akreditovaný mediátor členem AMČR, o.s., dostává se do seznamu mediátorů nabízených na webových stránkách Asociace

Vyškolený mediátor

  • Je držitelem „Osvědčení AMČR o absolvování komplexního výcviku mediace“.
  • Výcvik je 100 hodinový (do r.2007 byl 96 hodinový), s obsahem a rozsahem srovnatelným s výcviky našich zahraničních kolegů, který také odpovídá návrhu vzdělávacího standardu připravovaného zákona o mediaci v netrestní oblasti v ČR.

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně mediace, neváhejte nás kontaktovat.

Za Asociaci mediátorů ČR

Dana Vrabcová - 606 644 505