Rodinná mediace

background-164695_640Pod pojmem rodinná mediace rozumíme schůzku členů rodiny, na které by se měli pokusit vyřešit mezi sebou různorodé problémy. Nejčasněji se u nás využívá v souvislosti s řešením sporů mezi rodiči v období před rozvodem, během něj a po něm.

Typickými klienty mediace jsou rodiče, kteří buď uvažují o rozchodu či rozvodu, nebo se již rozvedli či rozešli a musí vyřešit právní, sociální, ekonomické a hlavně rodičovské a morální otázky budoucnosti. Mezi nejčastější otázky patří: komu budou děti svěřeny do péče, jaká bude výše výživného, bydlení obou partnerů a rozdělení financí, přítomnost nového partnera/ky před dětmi. Poté co se vyřeší hlavní otázky a problémy, které rodiče „pálí“ nejvíce, přicházejí na řadu další podružné otázky např. učení se s dítětem, domlouvání o rozložení povinností týkajících se koníčků dětí jak po finanční stránce, tak z hlediska časové flexibility rodičů, kdo bude dítě vozit na závody/soutěž o víkendu, kdo přes týden na tréninky atd.

Jako jeden z problému se může jevit počáteční neochota spolupracovat. U klientů chybí informovanost ohledně mediace, neví, jak se chovat, do jaké míry být otevřený, atd. Často přicházejí ne úplně dobrovolně, ale spíše pod nátlakem jednoho z partnerů nebo na doporučení soudce. Postupně se ale většinou ledy prolomí, zásadní je, aby si klienti uvědomili, že čím víc budou spolupracovat, komunikovat a plánovat, tím rychleji se spor vyřeší a ušetří zejména své děti.

Mediátor musí být především nestranný a neutrální. Pomáhá účastníkům mediace domlouvat se, porozumět si a najít společně taková řešení, která budou vyhovovat celé rodině. Měl by se pokusit navodit co nejpříjemnější atmosféru a uklidnit oba rodiče, zejména pokud jsou přítomny i děti. Zároveň by měl fungovat jako prostředník jejich vzájemné komunikace, tzn. uklidnit překřikování a dávat střídavě slovo oběma partnerům, aby se vyjádřili. Podporuje rodiče, aby porozuměli potřebám svým i partnerovým a vzájemně se pochopili. Mediátor provází rodiče vypracováním dohody, která bude vyhovovat jejich dětem i jim samotným. Sezení trvá většinou 2-3 hodiny. Sezení by mělo začít uvítáním. Poté by mediátor měl popsat, jak bude probíhat jednání a domluví se na jeho pravidlech.

Pokud rodiče projdou rodinnou mediací, měli by být schopni vyřešit spolu všechny důležité otázky rozvodu rychle, komunikovat spolu i do budoucna a mají šanci vyhnout se zdlouhavému a emočně náročnému projednávání rozvodu u soudu. Nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům, je možné situaci po rozpadu rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a navíc získá zkušenost, že je možné a reálné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit.

Autor: Adam Grof, 5.10.2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>