Konference MEDIACE 2015 – Reflexe a výzvy

father-713690Listopadové počasí přeje spíše indoorovým akcím. Jednou takovou je právě již III. ročník mezinárodní vědecké konference „MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy“, kterou ve dnech 20. – 21. 11. 2015 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s podporou partnerů konference.

Na konferenci proběhnou přednášky zejména na témata: zkušeností s aplikací zákona o mediaci, využívání mediace v praxi a mimo jiné také o zlepšení přístupu k informacím o mimosoudním metodám řešení sporů pro občany. Konference se bude skládat ze tří částí. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků bude konference pokračovat přednáškami týkajícími se teorie, výzkumu a aplikace mediace, vzdělávání v mediaci a v neposlední řadě profese mediátora. Třetí část bude zaměřená na interaktivní workshopy. Součástí konference bude kulatý stůl k tématu profesní spolupráce a rozvoji mediační praxe v České republice.

Cílem je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek výkonu mediace v České republice s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi.

Proč se zúčastnit mediační konference? Někdo nalezne řešení situace ať už své, či blízkého, jiný pouze načerpá informace pro svůj osobní rozvoj v této oblasti, další se třeba rozhodne změnit své povolání a stát se mediátorem a někdo najde třeba nové inspirativní přátele. A co bude vaším cílem?

Autor: Adam Grof

1.10.2015

Comments are closed.