Rodinné Mediaci je český stát hodně dlužen

egg-583163_640V České republice se ročně rozvádí přibližně 20 tisíc manželství s nezletilými dětmi; s rozvodem se tedy každoročně setkává asi 30 tisíc dětí. Základní principy mediace – zprostředkovaného vyjednávání a řešení sporů – jsou využitelné i při rozvodech a dalších soudních věcech péče o nezletilé děti.

Zmíněné Doporučení Rady Evropy (plný text v českém překladu viz např. www.amcr.cz) vychází z pozitivních zkušeností s rodinnou mediací v některých zemích, které ukazují, že m. j. dochází k redukování konfliktů, k zajištění kontinuity osobních kontaktů mezi rodiči a dětmi, k redukování doby pro urovnání konfliktů i snižování společenských a ekonomických nákladů na rozvod.

Na základě toho pak Výbor ministrů vyslovil svá doporučení vládám členských států, kromě jiných tato: Zavádět nebo podporovat rodinné mediace, uskutečňovat nebo posilovat všechna opatření na podporu a ve prospěch používání rodinné mediace jakožto odpovídajícího prostředku řešení rodinných rozepří, usnadňovat schvalování mediačních dohod soudními nebo jinými oprávněnými orgány a zajišťovat mechanismy k vynucení takových dohod podle platných zákonů, podporovat rozvoj rodinné mediace, zvláště prostřednictvím informačních programů poskytovaných veřejnosti v zájmu lepšího porozumění pro tuto formu řešení rozepří konsensuálním způsobem. V neposlední řadě je státům doporučováno vyzkoušet vhodnost uplatnění principů mediace oproti jiným způsobům řešení rozepří.

Mediátoři jsou připraveni rodinné mediaci se kvalifikovaně věnovat; rozvádějící se rodiče jsou schopni mediační služby využívat, což je ověřeno nejen v zahraničí, ale i u nás.

Adam Grof

26.10.2015

Comments are closed.